master comunicacion moda

Máster en Comunicación de Moda de Barreira A+D.