barreira-fashion-now-polimoda-florencia

fashion now barreira

Experiencia formativa del Máster de Comunicación de Moda de Barreira A+D en Polimoda, Florencia.